Examens


Uitleg verschillende soorten examens:
- Theorie Examen
- Praktijk Examen
- Tussentijdse Toets (TTT)
- BNOR Examen
- Slagingspercentage

- Theorie Examen:
Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Je moet ongeveer een half uur voor aanvang van het examen aanwezig zijn bij het CBR. Het examen bestaat uit de volgende soorten vragen:
- Ja/nee vragen
- Meerkeuze vragen
- Vragen waar je zelf een getal in moet vullen
- Vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie
Het theorie-examen kun je onderverdelen in drie onderdelen, namelijk gevaarherkenning, verkeersregels en verkeersinzicht.

Gevaarherkenning (25 vragen):
Op het scherm voor je zie je een bepaalde verkeerssituatie. Daaronder staan 3 antwoordmogelijkheden. Je krijgt 8 seconden de tijd om een beslissing te nemen wat je in die situatie moet doen. 8 seconden, dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak veel sneller beslissen. Tijdens de rijlessen maak je kennis met veel van deze verkeerssituaties. Je rijinstructeur helpt je dan een juiste beslissing te nemen.

Verkeersregels (30 vragen)
:
Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn. Zo kun je de borden en andere tekens begrijpen. Deze vragen beslaan bijna de helft van het theorie-examen. De rijinstructeur  brengt daarom de verkeersregels tijdens de lessen regelmatig aan de orde. Zo kun je vast oefenen met het leren van verkeersborden en de belangrijkste regels.

Verkeersinzicht (10 vragen):
Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen. Verkeersinzicht zul je voornamelijk opdoen tijdens de rijlessen.

Rijschool Burnout levert het benodigde materiaal om thuis aan de slag te gaan met de theorie, zoals boeken en CD-Roms. Uiteraard kun je met vragen met betrekking tot de theorie altijd terecht bij je instructeur.
Als je de theorie beheerst, haal je meer uit je praktijk lessen. Daarom is het verstandig hier tegelijkertijd mee te beginnen.

- Praktijk Examen
Het praktijkexamen duurt 55 minuten. Een kwartier hiervan gebruikt de examinator voor de introductie vooraf en de uitslag achteraf. Het examen zelf duurt dus maar 40 minuten. Je rijinstructeur kan meerijden tijdens het examen. Maar dat hoeft natuurlijk niet.

Vooraf:
In het examencentrum maak je kennis met de examinator. Hij vertelt je kort wat er gaat gebeuren en wat hij van jou verwacht. Vervolgens controleert de examinator jouw identiteitsbewijs en theoriecertificaat. Je overhandigt hem jouw gesloten formulier zelfreflectie. Hierop heb je vóór het rijexamen, samen met je instructeur, je sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet.
Buiten, op de parkeerplaats, zal de examinator je vragen om op een afstand van 25 meter het kenteken van een stilstaande auto op te lezen. Als dit goed gaat neem je plaats in de examenauto. Hier zul je enkele voorbereidings- en controle handelingen moeten verrichten. De examenauto is dezelfde auto als waarmee je al je rijlessen
 hebt gereden.

Tijdens:
Nadat je de auto hebt gestart is het echte rijexamen begonnen. Tijdens dit rijexamen let de examinator onder andere op:

  • De beheersing van de auto
  • Kijkgedrag
  • Voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers
  • In- en uitvoegen
  • Het gedrag bij kruispunten
  • Bijzondere verrichtingen

In het vernieuwde rijexamen rijd je een gedeelte van het examen –zo’n tien tot vijftien minuten– zelfstandig naar een bepaalde bestemming.
Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Geslaagd voor je rijexamen?
Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier en wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register. Je kunt nu bij het gemeentehuis jouw rijbewijs aanvragen.
Gezakt voor je rijexamen?
Als je niet bent geslaagd voor je rijexamen, zal de rijinstructeur van Rijschool Burnout het hele praktijkexamen met je evalueren. Vervolgens ga je samen met de Rijschool je verbeterpunten aanpakken. Zodat je de volgende keer wel slaagt. Heb je gekozen voor een voordeel rijlespakket? Dan betaalt Rijschool Burnout je eerste herexamen.

- Tussentijdse Toets
De TussenTijdse Toets is een proefexamen dat verloopt als een echt examen. Het wordt ook afgenomen door een examinator van het CBR. Tijdens de TTT kun je vast wennen aan het praktijkexamenen, waardoor je weet wat je te wachten staat tijdens het echte examen. Je kan ook vrijstelling krijgen bij het correct uitvoeren van je bijzondere verrichtingen.

Het volgen van een TussenTijdseToets is geen verplichting. 

Het wordt echter wel aangeraden, omdat uit een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat de slagingskans voor het praktijkexamen na een TTT een stuk groter kan zijn. 

- BNOR Examen
Wanneer je binnen vijf jaar vier keer zakt voor het CBR rijexamen dan moet je de volgende keer een  BNOR examen, of staatsexamen doen.

Hoe ziet het BNOR examen eruit?
Het BNOR rijexamen is niet gemakkelijker dan het CBR rijexamen. De eisen die het BNOR stelt aan je rijvaardigheid liggen in de wet vast en zijn hetzelfde als bij het CBR.
Veel BNOR kandidaten zijn erg zenuwachtig voor het examen. Het BNOR maakt daarom gebruik  van andere locaties dan de normale CBR locaties. Ook is er extra tijd beschikbaar. Een BNOR examen duurt 90 minuten. Voorafgaand aan het BNOR examen gaat de examinator een gesprek aan met de kandidaat en eventueel de instructeur. Dit kan gaan over de voorgaande examens die de kandidaat bij het CBR heeft gehad.
De routes zijn hetzelfde als de routes bij een normaal praktijkexamen bij het CBR. Tijdens het rijden doet de examinator er alles aan om jou op je gemak te stellen. Zo nodig wordt het voertuig langs de kant van de weg gezet om de zenuwen tot bedaren te laten komen. De duur van het echte praktijkgedeelte (dus deelnemen aan het verkeer) is in principe niet veel langer dan bij het reguliere verkeersexamen. Na het rijden vindt er een gesprek plaats over de gereden route en wordt de uitslag bekend gemaakt door de examinator van het staatsexamen.

Wat neem je mee naar het BNOR examen?
Naar het BNOR examen neem je een geldig identiteitsbewijs mee. Tenslotte neem je een ingevuld zelfreflectieformulier mee naar het BNOR examen. Deze kun je van tevoren bij je rijinstructeur krijgen. Het behaalde theorie-examen is bekend bij het CBR. Je hoeft hier dus geen bewijs van mee te nemen.

Kosten BNOR rijexamen
Bij Rijschool Burnout zitten er geen extra kosten aan een BNOR examen. 
Het aanvragen van een BNOR-examen wordt op dezelfde manier gedaan als een CBR rijexamen.
Let op: Houd er rekening mee dat de wachttijd voor een staatsexamen langer is dan een CBR praktijkexamen.


- Slagingspercentage
Wat houdt het slagingspercentage van de rijschool in? Daarbij geldt niet alleen hoe hoger hoe beter. Maar het is net zo belangrijk hoeveel rijlessen de rijschool nodig heeft voor een goed resultaat.

  • Boven gemiddeld slagingspercentage door heel Nederland
  • Alle rijinstructeurs zijn verplicht aanvullende opleidingen te volgen en gecertificeerd te blijven om rijles te geven
  • Omdat we achter onze kwaliteit staan, krijg je bij ons als garantie gratis herexamen, je betaalt dan alleen nog de rijlessen.

Sommigen kijken bij het kiezen van een rijschol naar het slagingspercentage, dit geeft echter geen beeld van hoe goed een rijschool is.
Een hoog slagingspercentage is bijvoorbeeld te bereiken door het selecteren van de leerlingen. Rijschool Burnout selecteert geen leerlingen om een hoger slagingspercentage te bereiken.
Wij geven leerlingen advies over het succesvol afnemen van een examen. Als een leerling tóch een gok wil wagen, omdat hij of zij het idee heeft te kunnen slagen, dan is dat uiteraard altijd mogelijk.
Onze instructeurs doen er alles aan om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Zij zijn ervaren in het herkennen wat een leerling nodig heeft, en ze datgeen te bieden dat ervoor zorgt dat ze op het niveau komen waarop ze kunnen afrijden.